PCGD là gì? Ý nghĩa của từ pcgd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

PCGD là gì? Ý nghĩa của từ pcgd

PCGD là gì ?

PCGD là “Phổ cập giáo dục” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCGD

PCGD có nghĩa “Phổ cập giáo dục”.

PCGD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCGD là “Phổ cập giáo dục”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCGD:
+ PGHH: Phật giáo Hòa Hảo.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ SGK: Sách giáo khoa.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ GVTN: Giáo viên tình nguyện.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ GVG: Giáo viên giỏi .
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ GDĐH: Giáo dục dục đại học.
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ BGDĐT: Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
...

Post Top Ad