VĐVQG là gì? Ý nghĩa của từ vđvqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

VĐVQG là gì? Ý nghĩa của từ vđvqg

VĐVQG là gì ?

VĐVQG là “Vận động viên Quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VĐVQG

VĐVQG có nghĩa “Vận động viên Quốc gia”.

VĐVQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VĐVQG là “Vận động viên Quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VĐVQG:
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ TV: Thành viên.
+ QH: Quốc hội.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ ĐTDĐ: Điện thoại di động.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ TNV: Tình nguyện viên.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ GVG: Giáo viên giỏi .
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
...

Post Top Ad