UBNDTP là gì? Ý nghĩa của từ ubndtp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

UBNDTP là gì? Ý nghĩa của từ ubndtp

UBNDTP là gì ?

UBNDTP là “Ủy ban nhân dân Thành phố” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UBNDTP

UBNDTP có nghĩa “Ủy ban nhân dân Thành phố”.

UBNDTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UBNDTP là “Ủy ban nhân dân Thành phố”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UBNDTP:
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ NNCĐDC: Nạn nhân chất độc da cam.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ KDC: Khu dân cư.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ CNTN: Cử nhân tài năng .
+ HND: Hội nông dân.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ ND: Nhân dân.
+ TNND: Tiếng nói Nhân dân.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội .
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
...

Post Top Ad