VKS là gì? Ý nghĩa của từ vks - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2020

VKS là gì? Ý nghĩa của từ vks

VKS là gì ?

VKS là “Viện Kiểm sát” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VKS

VKS có nghĩa “Viện Kiểm sát”.

VKS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VKS là “Viện Kiểm sát”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VKS:
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ CSDC: Cảnh sát dã chiến.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ CSĐN: Cảnh sát đặc nhiệm.
+ GSTT: Giám sát trọng tài.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ BKS: Ban kiểm soát.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ CSĐT: Cảnh sát điều tra.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
...

Post Top Ad