YTẾ là gì? Ý nghĩa của từ ytế - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

YTẾ là gì? Ý nghĩa của từ ytế

YTẾ là gì ?

YTẾ là “Y tế” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ YTẾ

YTẾ có nghĩa “Y tế”. Nó liên quan đến các việc như khám chữa bệnh, điều trị, chăm sóc, chuẩn đoán và đánh giá tình hình sức khỏe.

YTẾ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YTẾ là “Y tế”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến YTẾ:
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn .
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ BHYT: Bảo hiểm y tế.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
...

Post Top Ad