PCTH là gì? Ý nghĩa của từ pcth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

PCTH là gì? Ý nghĩa của từ pcth

PCTH là gì ?

PCTH là “Phổ cập tiểu học” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCTH

PCTH có nghĩa “Phổ cập tiểu học”.

PCTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCTH là “Phổ cập tiểu học”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCTH:
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ HV: Học viên.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ SĐH: Sau đại học.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ THPT: Trung học phổ thông.
...

Post Top Ad