QĐ là gì? Ý nghĩa của từ qđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

QĐ là gì? Ý nghĩa của từ qđ

QĐ là gì ?

là “Quyết định” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QĐ

có nghĩa “Quyết định”.

QĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng là “Quyết định”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QĐ:
+ : Nghị định.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ SĐNĐ: Sông Đà Nam Định.
+ NQ: Nghị quyết.
+ HLBĐ: Hoa Lâm Bình Định.
...

Post Top Ad