SD là gì? Ý nghĩa của từ sd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

SD là gì? Ý nghĩa của từ sd

SD là gì ?

SD là “Sử dụng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SD

SD có nghĩa “Sử dụng”.

SD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SD là “Sử dụng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SD:
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ DD: Dân dụng.
+ TCTD: Tổ chức tín dụng.
...

Post Top Ad