QN là gì? Ý nghĩa của từ qn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

QN là gì? Ý nghĩa của từ qn

QN là gì ?

QN là “Quảng Ninh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QN

QN có nghĩa “Quảng Ninh”.

QN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QN là “Quảng Ninh”.

Viết tắt QN với nghĩa khác:
+ Quảng Ngãi.
+ Quy Nhơn.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QN:
+ QC: Quảng cáo.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
...

Post Top Ad