PTNT là gì? Ý nghĩa của từ ptnt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 13 tháng 10, 2020

PTNT là gì? Ý nghĩa của từ ptnt

PTNT là gì ?

PTNT là “Phát triển Nông thôn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PTNT

PTNT có nghĩa “Phát triển Nông thôn”.

PTNT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTNT là “Phát triển Nông thôn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTNT:
+ HPHN: Hòa Phát Hà Nội.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ PTV: Phát thanh viên.
+ HND: Hội nông dân.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ PTTT: Phát triển trẻ thơ.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ KN: Khuyến nông.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
...

Post Top Ad