PCTN là gì? Ý nghĩa của từ pctn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

PCTN là gì? Ý nghĩa của từ pctn

PCTN là gì ?

PCTN là “Phòng chống tệ nạn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCTN

PCTN có nghĩa “Phòng chống tệ nạn”.

PCTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCTN là “Phòng chống tệ nạn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCTN:
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ BP: Biên phòng.
+ PCBL: Phòng chống bão lụt.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ TKCN: Tìm kiếm cứu nạn.
...

Post Top Ad