PGĐ là gì? Ý nghĩa của từ pgđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

PGĐ là gì? Ý nghĩa của từ pgđ

PGĐ là gì ?

PGĐ là “Phó giám đốc” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PGĐ

PGĐ có nghĩa “Phó giám đốc”.

PGĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PGĐ là “Phó giám đốc”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PGĐ:
+ : Giám đốc.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ PCT: Phó chủ tịch.
+ BGK: Ban giám khảo.
...

Post Top Ad