PTV là gì? Ý nghĩa của từ ptv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

PTV là gì? Ý nghĩa của từ ptv

PTV là gì ?

PTV là “Phát thanh viên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PTV

PTV có nghĩa “Phát thanh viên”.

PTV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTV là “Phát thanh viên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTV:
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ CNV: Công nhân viên.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ TNTN: Thanh niên tình nguyện.
+ TNNT: Thanh niên nông thôn.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ TV: Thành viên.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ HDV: Hướng dẫn viên.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ GV: Giáo viên.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ PV: Phóng viên.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ DV: Diễn viên.
+ UV: Ủy viên.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ CPTTT: Chậm phát triển trí tuệ.
+ ĐVTN: Đoàn viên thanh niên.
+ ĐV: Đoàn viên.
+ HV: Học viên.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
...

Post Top Ad