QC là gì? Ý nghĩa của từ qc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

QC là gì? Ý nghĩa của từ qc

QC là gì ?

QC là “Quảng cáo” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QC

QC có nghĩa “Quảng cáo”.

QC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QC là “Quảng cáo”.

Viết tắt QC với nghĩa khác:
+ Quy chế.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QC:
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ QN: Quảng Ninh.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ ĐC: Điều chế.
+ QCKT: Quy chuẩn kĩ thuật.
...

Post Top Ad