PM là gì? Ý nghĩa của từ pm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

PM là gì? Ý nghĩa của từ pm

PM là gì ?

PM là “Phần mềm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PM

PM có nghĩa “Phần mềm”.

PM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PM là “Phần mềm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PM:
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ TMCP: Thương mại cổ phần.
+ CPH: Cổ phần hóa.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
...

Post Top Ad