PL là gì? Ý nghĩa của từ pl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

PL là gì? Ý nghĩa của từ pl

PL là gì ?

PL là “Pháp luật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PL

PL có nghĩa “Pháp luật”.

PL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PL là “Pháp luật”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PL:
+ TGPL: Trợ giúp pháp lý.
+ BLHS: Bộ luật hình sự.
+ PP: Phương pháp.
+ LCT: Luật công ty.
...

Post Top Ad