PTCS là gì? Ý nghĩa của từ ptcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

PTCS là gì? Ý nghĩa của từ ptcs

PTCS là gì ?

PTCS là “Phổ thông cơ sở” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PTCS

PTCS có nghĩa “Phổ thông cơ sở”.

PTCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTCS là “Phổ thông cơ sở”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTCS:
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ CSĐTLX: Cơ sở đào tạo lái xe.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
...

Post Top Ad