PTTT là gì? Ý nghĩa của từ pttt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

PTTT là gì? Ý nghĩa của từ pttt

PTTT là gì ?

PTTT là “Phát triển trẻ thơ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PTTT

PTTT có nghĩa “Phát triển trẻ thơ”.

PTTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTTT là “Phát triển trẻ thơ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTTT:
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ CPTTT: Chậm phát triển trí tuệ.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ TTCN: Tuổi trẻ Chủ nhật.
+ TNT: Tình nguyện trẻ.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ TTTTN: Trí thức trẻ tình nguyện.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
...

Post Top Ad