QCKT là gì? Ý nghĩa của từ qckt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

QCKT là gì? Ý nghĩa của từ qckt

QCKT là gì ?

QCKT là “Quy chuẩn kĩ thuật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QCKT

QCKT có nghĩa “Quy chuẩn kĩ thuật”.

QCKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QCKT là “Quy chuẩn kĩ thuật”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QCKT:
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ SPKT: Sư phạm kỹ thuật.
+ QCKDTXD: Quy chế kinh doanh thép xây dựng.
+ QN: Quy Nhơn.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ QC: Quy chế.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
...

Post Top Ad