QK là gì? Ý nghĩa của từ qk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

QK là gì? Ý nghĩa của từ qk

QK là gì ?

QK là “Quân khu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QK

QK có nghĩa “Quân khu”.

QK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QK là “Quân khu”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QK:
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ BCHQS: Bộ chỉ huy quân sự.
+ KDL: Khu du lịch.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
+ KTM: Khu thương mại.
+ KV1: Khu vực 1.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ KV2: Khu vực 2.
+ KP: Khu phố.
+ KĐS: Khu đường sông.
...

Post Top Ad