PTN là gì? Ý nghĩa của từ ptn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

PTN là gì? Ý nghĩa của từ ptn

PTN là gì ?

PTN là “Phòng thí nghiệm” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PTN

PTN có nghĩa “Phòng thí nghiệm”.

PTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTN là “Phòng thí nghiệm”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PTN:
+ PCCC: Phòng cháy chữa cháy.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ PCBL: Phòng chống bão lụt.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ BP: Biên phòng.
...

Post Top Ad