QCKDTXD là gì? Ý nghĩa của từ qckdtxd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

QCKDTXD là gì? Ý nghĩa của từ qckdtxd

QCKDTXD là gì ?

QCKDTXD là “Quy chế kinh doanh thép xây dựng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QCKDTXD

QCKDTXD có nghĩa “Quy chế kinh doanh thép xây dựng”.

QCKDTXD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QCKDTXD là “Quy chế kinh doanh thép xây dựng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QCKDTXD:
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ TMN: Thép Miền Nam .
+ KCX: Khu chế xuất.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ ĐC: Điều chế.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
...

Post Top Ad