THQG là gì? Ý nghĩa của từ thqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

THQG là gì? Ý nghĩa của từ thqg

THQG là gì ?

THQG là “Thương hiệu quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THQG

THQG có nghĩa “Thương hiệu quốc gia”.

THQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THQG là “Thương hiệu quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THQG:
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ KLQG: Kỷ lục quốc gia.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ LĐTB: Lao động Thương binh.
+ HAGL: Hoàng Anh Gia Lai.
+ KTM: Khu thương mại.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ TM: Thương mại.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ CTCH: Chấn thương chỉnh hình.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ THS: Tín hiệu số.
+ NHTM: Ngân hàng thương mại.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ TQ: Trung Quốc.
+ QH: Quốc hội.
...

Post Top Ad