PY là gì? Ý nghĩa của từ py - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

PY là gì? Ý nghĩa của từ py

PY là gì ?

PY là “Phú Yên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PY

PY có nghĩa “Phú Yên”.

PY là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PY là “Phú Yên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PY:
+ PN: Phú Nhuận.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
...

Post Top Ad