QCDCCS là gì? Ý nghĩa của từ qcdccs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

QCDCCS là gì? Ý nghĩa của từ qcdccs

QCDCCS là gì ?

QCDCCS là “Quy chế dân chủ cơ sở” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QCDCCS

QCDCCS có nghĩa “Quy chế dân chủ cơ sở”.

QCDCCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QCDCCS là “Quy chế dân chủ cơ sở”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QCDCCS:
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ DS: Dân số.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ PCT: Phó chủ tịch.
+ CSĐTLX: Cơ sở đào tạo lái xe.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
+ DD: Dân dụng.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ KTQDHN: Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ VKSND: Viện kiểm sát nhân dân.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ ND: Nhân dân.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ HND: Hội nông dân.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
...

Post Top Ad