QCHQ là gì? Ý nghĩa của từ qchq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

QCHQ là gì? Ý nghĩa của từ qchq

QCHQ là gì ?

QCHQ là “Quân chủng Hải quân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QCHQ

QCHQ có nghĩa “Quân chủng Hải quân”.

QCHQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QCHQ là “Quân chủng Hải quân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QCHQ:
+ TCHL: Tuyệt chủng hàng loạt.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ TCHQ: Tổng cục Hải quan.
+ TCMR: Tiêm chủng mở rộng.
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
...

Post Top Ad