QG là gì? Ý nghĩa của từ qg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

QG là gì? Ý nghĩa của từ qg

QG là gì ?

QG là “Quốc gia” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QG

QG có nghĩa “Quốc gia”.

QG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QG là “Quốc gia”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QG:
+ HQ: Hàn Quốc.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ LHQ: Liên Hợp Quốc.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ TQ: Trung Quốc.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ TVQH: Thường vụ Quốc hội.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ VQG: Vườn quốc gia.
+ HAGL: Hoàng Anh Gia Lai.
+ CTCLQG: Chương trình chống lao quốc gia.
+ QH: Quốc hội.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ NHTMQD: Ngân hàng thương mại Quốc doanh.
...

Post Top Ad