SĐNĐ là gì? Ý nghĩa của từ sđnđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

SĐNĐ là gì? Ý nghĩa của từ sđnđ

SĐNĐ là gì ?

SĐNĐ là “Sông Đà Nam Định” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SĐNĐ

SĐNĐ có nghĩa “Sông Đà Nam Định”.

SĐNĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SĐNĐ là “Sông Đà Nam Định”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SĐNĐ:
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ TTVN: Trái tim Việt Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ TTVN: Thể thao Việt Nam.
+ LHTNVN: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ TTVN: Trí tuệ Việt Nam.
+ DDVN: Duyên dáng Việt Nam.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ TBKTVN: Thời báo Kinh tế Việt Nam.
+ ĐL: Đà Lạt.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ : Quyết định.
+ VN: Việt Nam.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ TNSVVN: Thanh niên sinh viên Việt Nam.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ ĐNÁ: Đông Nam Á.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ HĐĐG: Hội đồng định giá.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
...

Post Top Ad