SG là gì? Ý nghĩa của từ sg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

SG là gì? Ý nghĩa của từ sg

SG là gì ?

SG là “Sài Gòn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SG

SG có nghĩa “Sài Gòn”.

SG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SG là “Sài Gòn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SG:
+ SGGP: Sài Gòn giải phóng.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ CSG: Cảng Sài Gòn.
...

Post Top Ad