SGD là gì? Ý nghĩa của từ sgd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

SGD là gì? Ý nghĩa của từ sgd

SGD là gì ?

SGD là “Sở giáo dục” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SGD

SGD có nghĩa “Sở giáo dục”.

SGD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SGD là “Sở giáo dục”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SGD:
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ GVMN: Giáo viên miền núi.
+ GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.
+ PGHH: Phật giáo Hòa Hảo.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ CSĐTLX: Cơ sở đào tạo lái xe.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ GV: Giáo viên.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ SGK: Sách giáo khoa.
...

Post Top Ad