TCHL là gì? Ý nghĩa của từ tchl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

TCHL là gì? Ý nghĩa của từ tchl

TCHL là gì ?

TCHL là “Tuyệt chủng hàng loạt” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCHL

TCHL có nghĩa “Tuyệt chủng hàng loạt”.

TCHL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCHL là “Tuyệt chủng hàng loạt”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCHL:
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ NHĐTPT: Ngân hàng Đầu tư phát triển.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ NH: Ngân hàng.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ XDHK: Xăng dầu hàng không.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ NHĐT: Ngân hàng đầu tư.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
...

Post Top Ad