TCTT là gì? Ý nghĩa của từ tctt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

TCTT là gì? Ý nghĩa của từ tctt

TCTT là gì ?

TCTT là “Trò chơi trực tuyến” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCTT

TCTT có nghĩa “Trò chơi trực tuyến”.

TCTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCTT là “Trò chơi trực tuyến”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCTT:
+ DVTT: Dịch vụ trực tuyến.
+ THTT: Truyền hình trực tiếp.
...

Post Top Ad