TĐ là gì? Ý nghĩa của từ tđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

TĐ là gì? Ý nghĩa của từ tđ

TĐ là gì ?

là “Từ điển” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TĐ

có nghĩa “Từ điển”.

TĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng là “Từ điển”.

Viết tắt TĐ với nghĩa khác:
+ Thủ Đức.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TĐ:
+ PTT: Phó Thủ tướng.
+ ĐTTXQM: Đào tạo từ xa qua mạng.
+ ĐTTX: Đào tạo từ xa.
+ TCMN: Thủ công mỹ nghệ.
...

Post Top Ad