THCB là gì? Ý nghĩa của từ thcb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

THCB là gì? Ý nghĩa của từ thcb

THCB là gì ?

THCB là “Trung học chuyên ban” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THCB

THCB có nghĩa “Trung học chuyên ban”.

THCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THCB là “Trung học chuyên ban”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THCB:
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ BHL: Ban huấn luyện.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ BTC: Ban tổ chức.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TT: Trung tâm.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
...

Post Top Ad