QLDA là gì? Ý nghĩa của từ qlda - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

QLDA là gì? Ý nghĩa của từ qlda

QLDA là gì ?

QLDA là “Quản lý dự án” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QLDA

QLDA có nghĩa “Quản lý dự án”.

QLDA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QLDA là “Quản lý dự án”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QLDA:
+ VL: Vật lý.
+ TANDTC: Tòa án nhân dân tối cao.
+ QLD: Quản lý dược.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ QLĐT: Quản lý đào tạo.
+ QL: Quản lý.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ TGPL: Trợ giúp pháp lý.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
...

Post Top Ad