SBD là gì? Ý nghĩa của từ sbd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

SBD là gì? Ý nghĩa của từ sbd

SBD là gì ?

SBD là “Số báo danh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SBD

SBD có nghĩa “Số báo danh”.

SBD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SBD là “Số báo danh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SBD:
+ DS: Dân số.
+ SS: Sĩ số.
+ SĐT: Số điện thoại.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ XSKT: Xổ số kiến thiết.
+ TBKTSG: Thời báo Kinh tế Sài Gòn.
+ THKTS: Truyền hình kỹ thuật số.
+ THS: Tín hiệu số.
...

Post Top Ad