SGTVT là gì? Ý nghĩa của từ sgtvt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

SGTVT là gì? Ý nghĩa của từ sgtvt

SGTVT là gì ?

SGTVT là “Sở Giao thông Vận tải” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SGTVT

SGTVT có nghĩa “Sở Giao thông Vận tải”.

SGTVT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SGTVT là “Sở Giao thông Vận tải”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SGTVT:
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ VT: Viễn thông.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ PTCS: Phổ thông cơ sở.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
...

Post Top Ad