SĐTLA là gì? Ý nghĩa của từ sđtla - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

SĐTLA là gì? Ý nghĩa của từ sđtla

SĐTLA là gì ?

SĐTLA là “Sơn Đồng Tâm Long An” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SĐTLA

SĐTLA có nghĩa “Sơn Đồng Tâm Long An”.

SĐTLA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SĐTLA là “Sơn Đồng Tâm Long An”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SĐTLA:
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ TSN: Tân Sơn Nhất.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ HĐKT: Hợp đồng kinh tế.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ HĐT: Hội đồng thi.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ ĐTA: Đồng tính ái.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ ĐN: Đồng Nai.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ HĐCDGSN: Hội đồng chức danh giáo sư ngành.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ HĐTĐ: Hội đồng thẩm định.
+ HĐT: Hội đồng trường.
...

Post Top Ad