SHTT là gì? Ý nghĩa của từ shtt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

SHTT là gì? Ý nghĩa của từ shtt

SHTT là gì ?

SHTT là “Sở hữu trí tuệ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SHTT

SHTT có nghĩa “Sở hữu trí tuệ”.

SHTT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHTT là “Sở hữu trí tuệ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SHTT:
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ TNHH: Trách nhiệm hữu hạn.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ TTTTN: Trí thức trẻ tình nguyện.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
...

Post Top Ad