SGK là gì? Ý nghĩa của từ sgk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

SGK là gì? Ý nghĩa của từ sgk

SGK là gì ?

SGK là “Sách giáo khoa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SGK

SGK có nghĩa “Sách giáo khoa”.

SGK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SGK là “Sách giáo khoa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SGK:
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ BVĐK: Bệnh viện đa khoa.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ GDGT: Giáo dục giới tính.
+ GVCN: Giáo viên chủ nhiệm.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ KH: Khoa học.
+ KHKTNNMN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ GVG: Giáo viên giỏi.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ PCGD: Phổ cập giáo dục.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ YKVN: Y khoa Việt Nam.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ PGHH: Phật giáo Hòa Hảo.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ GVMN: Giáo viên mầm non.
...

Post Top Ad