SVĐV là gì? Ý nghĩa của từ svđv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

SVĐV là gì? Ý nghĩa của từ svđv

SVĐV là gì ?

SVĐV là “Sao Vàng Đất Việt” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SVĐV

SVĐV có nghĩa “Sao Vàng Đất Việt”.

SVĐV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SVĐV là “Sao Vàng Đất Việt”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SVĐV:
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ HCV: Huy chương vàng.
+ SDĐ: Sử dụng đất.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ KS: Không sao.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ SMĐH: Sao Mai điểm hẹn.
...

Post Top Ad