SDĐ là gì? Ý nghĩa của từ sdđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

SDĐ là gì? Ý nghĩa của từ sdđ

SDĐ là gì ?

SDĐ là “Sử dụng đất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SDĐ

SDĐ có nghĩa “Sử dụng đất”.

SDĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SDĐ là “Sử dụng đất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SDĐ:
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ QSD: Quyền sử dụng.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ SD: Sử dụng.
+ ĐĐ: Động đất.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
...

Post Top Ad