SV–HS là gì? Ý nghĩa của từ sv–hs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

SV–HS là gì? Ý nghĩa của từ sv–hs

SV–HS là gì ?

SV–HS là “Sinh viên học sinh” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SV–HS

SV–HS có nghĩa “Sinh viên học sinh”.

SV–HS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SV–HS là “Sinh viên học sinh”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SV–HS:
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ HL: Học lực.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ SH: Sinh hoạt.
+ NV: Nhân viên.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ DV: Diễn viên.
+ TVHK: Tiếp viên hàng không.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ DHS: Du học sinh.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ KSV: Kiểm sát viên.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ HS: Học sinh.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
...

Post Top Ad