SDĐNN là gì? Ý nghĩa của từ sdđnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

SDĐNN là gì? Ý nghĩa của từ sdđnn

SDĐNN là gì ?

SDĐNN là “Sử dụng đất nông nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SDĐNN

SDĐNN có nghĩa “Sử dụng đất nông nghiệp”.

SDĐNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SDĐNN là “Sử dụng đất nông nghiệp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SDĐNN:
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ TTCN: Tiểu thủ công nghiệp.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ DD: Dân dụng.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ NNPTNT: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ XN: Xí nghiệp.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ DNT: Doanh nghiệp trẻ.
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ SD: Sử dụng.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ KDCN: Kiểu dáng công nghiệp.
+ NKNV: Năng khiếu nghiệp vụ.
...

Post Top Ad