SLNA là gì? Ý nghĩa của từ slna - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

SLNA là gì? Ý nghĩa của từ slna

SLNA là gì ?

SLNA là “Sông Lam Nghệ An” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SLNA

SLNA có nghĩa “Sông Lam Nghệ An”.

SLNA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SLNA là “Sông Lam Nghệ An”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SLNA:
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ NSƯT: Nghệ sỹ ưu tú.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
...

Post Top Ad