XX là gì? Ý nghĩa của từ xx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

XX là gì? Ý nghĩa của từ xx

XX là gì ?

XX là “Xét xử” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XX

XX có nghĩa “Xét xử”.

XX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XX là “Xét xử”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XX:
+ ĐKXT: Đăng ký xét tuyển.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ HĐXX: Hội đồng xét xử.
...

Post Top Ad