TX là gì? Ý nghĩa của từ tx - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

TX là gì? Ý nghĩa của từ tx

TX là gì ?

TX là “Thị xã” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TX

TX có nghĩa “Thị xã”.

TX là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TX là “Thị xã”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TX:
+ KĐTM: Khu đô thị mới.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ THX: Tân hoa xã.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ TT: Thị trường.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ TBXH: Thương binh Xã hội.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
...

Post Top Ad