TAND là gì? Ý nghĩa của từ tand - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

TAND là gì? Ý nghĩa của từ tand

TAND là gì ?

TAND là “Tòa án nhân dân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TAND

TAND có nghĩa “Tòa án nhân dân”.

TAND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TAND là “Tòa án nhân dân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TAND:
+ ĐBDT: Đồng bào dân tộc.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ HMNĐ: Hiến máu nhân đạo.
+ HĐNDTP: Hội đồng nhân dân thành phố.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ NSND: Nghệ sỹ nhân dân.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ ND: Nhân dân.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ DD: Dân dụng.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ DNTN: Doanh nghiệp tư nhân.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ KSND: Kiểm sát nhân dân.
+ NV: Nhân viên.
+ CNV: Công nhân viên.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ HND: Hội nông dân.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
...

Post Top Ad