SĐK là gì? Ý nghĩa của từ sđk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

SĐK là gì? Ý nghĩa của từ sđk

SĐK là gì ?

SĐK là “Số đăng ký” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SĐK

SĐK có nghĩa “Số đăng ký”.

SĐK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SĐK là “Số đăng ký”.

Viết tắt SĐK với nghĩa khác:
+ Sổ đăng ký.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SĐK:
+ GCNĐKKD: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
+ SBD: Số báo danh.
+ TTK: Tổng thư ký.
+ DS: Dân số.
+ ĐK: Đăng ký.
+ KST: Ký sinh trùng.
+ ĐKHK: Đăng ký hộ khẩu.
+ SS: Sĩ số.
+ THKTSMĐ: Truyền hình kỹ thuật số mặt đất.
...

Post Top Ad