SPKT là gì? Ý nghĩa của từ spkt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

SPKT là gì? Ý nghĩa của từ spkt

SPKT là gì ?

SPKT là “Sư phạm kỹ thuật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SPKT

SPKT có nghĩa “Sư phạm kỹ thuật”.

SPKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SPKT là “Sư phạm kỹ thuật”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SPKT:
+ GSTS: Giáo sư Tiến sỹ.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ PGS: Phó Giáo sư.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ QCKT: Quy chuẩn kĩ thuật.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ KTV: Kỹ thuật viên.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ PC17: Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma tuý.
...

Post Top Ad